De verdieping van de leerlijn Burgerschap door jeugdliteratuur in te zetten...

De wereld om je heen leren begrijpen, jezelf daarin zien en de ander leren zien.

Opvoeders hebben de opdracht kinderen hierin te begeleiden.

Ook de maatschappij  -als zijnde mensen die samenleven op deze aarde-  heeft hier een opdracht. 

 

De Isselborgh (een school onder het bestuur van SOTOG) heeft Lettergegrepen gevraagd materiaal te ontwerpen bij 3 bouwstenen uit de leerlijn Burgerschap. (Macht en Inspraak; Democratisch Bestuur en Vrijheid en Gelijkheid)

Jeugdboeken, spel en diverse (coöperatieve) werkvormen zijn een basis.

Boeken als spiegel en venster. 

Spel zoals  gezelschapsspel, rollenspel, uitspelen, samen op ontdekking gaan,... 

 

In het traject dat we samen lopen overleggen we, stemmen we af, worden ideeën uitgewerkt, in de praktijk geprobeerd en daarna verder geoptimaliseerd. 

 

Deze opdracht bracht veel inspiratie en het idee ontstond een ruimer aanbod op te zetten. De bouwstenen Diversiteit en Duurzaamheid  krijgen invulling. De voorlopige werktitel voor het materiaal is Padvinder.

Een deel van het materiaal is al in te zien.