Vraaggestuurd

"We willen ons graag verder ontwikkelen als het gaat om een goed leesaanbod voor de 2F kinderen. Hoe dagen we hen -gekoppeld aan de kernconcepten- uit om echt te gaan lezen en de verdieping in het boek te zoeken? Zou je ons daarbij kunnen helpen?"

Zo luidde de vraag van de werkgroep lezen namens 2 nauw samenwerkende scholen.

Samen maakten we een plan. Doel: inspiratie en ideeën de school binnen brengen. 

Voor elk actueel thema een spel(vorm) waarbij een boek centraal staat.

                                                            Daarnaast gastlessen waarbij 2F doelen op (begrijpend) lezen centraal stonden.

                                                            Dit aan de hand van een boek passend bij het onderwerp waarover gewerkt wordt in de school. 

                                                            Aan het eind van dit proces hebben we het verloop samen geëvalueerd, conclusies getrokken en nieuwe plannen                                                                    gemaakt.

 

 

 

 

 

Als jij met jouw klas of team ook een vraag hebt; inspiratie zoekt; wilt sparren over het lesaanbod rondom burgerschap, lezen, dichten; lesmateriaal kunt gebruiken,  komen we graag met je in contact om te verkennen wat we voor elkaar kunnen betekenen.